ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพงษ์ ไชยพรรค
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :