[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
link banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เรื่อง : ประวัติโรงเรียน
โดย : admin
เข้าชม : 2174
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
A- A A+
        

                                                ประวัติโรงเรียนบ้านนายสี
โรงเรียนบ้านนายสี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2480 โดยนายสี คงพารา เป็นผู้ก่อสร้างโรงเรียนในที่ดินของตนเอง เนื่องจากนายสี คงพารา เห็นว่าเด็กที่ชอบอยู่ในแถวนี้ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนศาลเจ้า โรงเรียนบ้านนายเหรียญและโรงเรียนวัดบางบอน ซึ่งแต่ละโรงเรียนอยู่ห่างไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก จึงได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นและมอบให้แก่ทางราชการ โดยโรงเรียนนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบล  ตำบลบางบอนเหนือ4 บ้านนายสีคงพารา”
อาคารเรียนแต่เดิม สร้างแบบห้องแถว 5 แถว ห้องเรียน โดยปล่อยให้เป็นห้องโถงไม่มีฝากั้น ตัวอาคารสร้างด้วยไม้กระดาน หลังคามุงด้วยสังกะสี  ต่อมาอาคารเรียนได้ทรุดโทรมลงมากเกือบจะใช้การไม่ได้ คณะกรรมการการศึกษา  ซึ่งมีนายอยู่ ใสสะอาด นายหนู ดวงสังข์ และนายขอม ช้างเสน ได้ช่วยกันหาเงินมาปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง โดยเป็นอาคารชั่วคราว ขนาด 7 x 13 เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสีครึ่งหนึ่งและมุงจากอีกครึ่งหนึ่ง
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2496 ได้รับเงินงบประมาณ เป็นจำนวน 8,400 บาท มุงหลังคาส่วนที่ยังค้างอยู่
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ได้รับเงินงบประมาณ ซ่อมแซมบันได และเปลี่ยนสะพานท่าน้ำ ทำทางเดินเข้าโรงเรียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 คณะกรรมการการศึกษา ได้จัดหาโต๊ะเรียนให้จำนวน 10 ชุด
พ.ศ. 2503 นางสวน ดวงสังข์ (คงพารา) ทายาทของ นายสี คงพารา มอบที่ดินให้อีก 2 ไร่ 58 ตารางวา
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2506 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 9 x 27 เมตร 1 หลัง
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 ทำแผ่นปูนซีเมนต์จากถนนเอกชัยเข้าสู่โรงเรียนโดยเงินบริจาคและในปีนี้ นางสอน ดวงสังข์ ได้บริจาคที่ดินอีก 1 ไร่ รวมเป็นที่ดิน 4 ไร่ 8 ตารางวา
เพิ่มเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า BT - 24803 อาคาร 1 จากขนาด 15(45) แอมแปร์ 220 โวลต์ 1 เพส 2 สาย เป็นขนาด 30(100)แอมแปร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน 32,070 บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
เพิ่มกำลังไฟฟ้าเครื่องวัดหมายเลข BT -100641  จากขนาด 50 (150) แอมแปร์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย เป็นขนาด 50(150) แอมแปร์ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย พร้อมทั้งเปลี่ยนเสาคอนกรีด ขนาด 8.50 เมตร เป็นขนาด 12.00 เมตร เป็นเงิน 26,450 บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ปรับปรุงแผงเมนสวิตซ์ และตู้แผงสวิตซ์ประจำวันชั้นทุกชั้น พร้อมเปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำห้องต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
17 พฤษภาคม 2549 นายพร้อม – นางเลี่ยม หมอลิบ สร้างเสาธงสแตนเลส สูง  18 เมตร มูลค่า 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มอบให้กับโรงเรียน
   พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สนศ 385 เป็นอาคาร 5 ชั้น โครงสร้าง 15 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุม ชั้น 3- 5 เป็นห้องเรียน วงเงิน 11,400,000 (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเหมาเลขที่ 46/ 2549 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549 แล้วเสร็จในวันที่ 11 เมษายน 2550
   พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง
   พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารมาตรฐาน 1 หลัง พร้อมหลังคากันฝนทางเดินริมคลอง
   พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน11,847,000
       (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  เป็นอาคารเรียนตึก 4 ชั้น แบบ สนศ.505 โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555
           พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณวงเงิน 11,414,900 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนอนุบาล ทดแทนอาคารเรียนเดิมแบบ 900 ตามแบบมาตรฐานกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารตึก 4 ชั้น ชั้น 1 - 3 เป็นห้องเรียนส่วนชั้น 4 เป็นลานอเนกประสงค์โล่ง มีหลังคา
   ปัจจุบัน    นายสุรสิทธิ์   บุญเลิศรัตนะกุล  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนิสิตา  ปรีชารัตน์    เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีฝ่ายบริหารและครู 26 คน เจ้าพนักงาน 1  คน  คนเลี้ยงเด็ก 5  คน ภารโรง 4 คน  และมีนักเรียน 558 คน

เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ  วิถีธรรม

 อัตลักษณ์

“ เด็กดี   มีความซื่อสัตย์ “

ปรัชญาโรงเรียน
“การศึกษา คือ เครื่องมือพัฒนาคน”

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 ต้นปาล์ม

สีประจำโรงเรียน
ขาว - เขียว

วิสัยทัศน์
  เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้  มีสุขภาพกาย  สุภาพจิตดี
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของบุคลากร

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน5 อันดับล่าสุด

      ประวัติโรงเรียน 8/ธ.ค./2559